Thiết kế thi công sân tennis, bóng rổ, bóng truyền, cầu lông

Thiết kế xây dựng sân Tennis kích thước tiêu chuẩn thi đấu

CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG SÂN TENNIS 

-Căn cứ vào chất lượng sử dụng và độ bền vững của công trình, sân tennis được phân làm 4 cấp và được quy định trong bảng

Cấp công trình Chất lượngsử dụng Yêu cầu sử dụng Độ bền vững công trình
Cấp I Bậc I Huấn luyện thi đấu quy mô lớn trong nước và quốc tế Theo độ bền vững và niên hạn sử dụng vật liệu của Từng loại sân.
Cấp II Bậc II Huấn luyện và thi đấu trong nước và quốc tế. Theo độ bền vững và niên hạn sử dụng vật liệu của Từng loại sân.
Cấp III Bậc III Giảng dạy, huấn luyện và thi đấu cơ sở. Theo độ bền vững và niên hạn sử dụng vật liệu của Từng loại sân.
Cấp IV Bậc IV Giảng dạy, huấn luyện, thi đấu phổ thông và vui chơi. Theo độ bền vững và niên hạn sử dụng vật liệu của Từng loại sân.

Cấp khán đài sân tennis

– Khán đài trong sân tennis được phân làm bốn cấp.

– Chất lượng sử dụng và bậc chịu lửa của  mỗi cấp được quy định trong bảng.

Cấp khán đài sân tennis Chất lượng sử dụng Niên hạn sử dụng (năm) Bậc chịu lửa
Cấp I Bậc I, yêu cầu sử dụng cao 100 Bậc I hoặc bậc II
Cấp II Bậc II, yêu cầu sử dụng mức độ trung bình. 70 Bậc II
Cấp III Bậc III, yêu cầu sử dụng thấp. 20 Bậc IV
Cấp IV Bậc IV, yêu cầu sử dụng tối thiểu. 15 Bậc IV hoặc V

Thiết kế xây dựng sân bóng chuyền kích thước tiêu chuẩn thi đấu

Thiết kế xây dựng sân bóng rổ kích thước tiêu chuẩn thi đấu

Thiết kế xây dựng sân cầu lông kích thước tiêu chuẩn thi đấu