Tum là gì? Quy định về chiều cao và diện tích tầng tum

Tầng tum là một hạng mục của kiến trúc nhà ở, là tầng trên cùng của một ngôi nhà. Trước đây, tầng tum đơn giản chỉ là khu vực nhô lên phía trên nóc nhà mái bằng, có chức năng