9 xu hướng lát sàn mới cho năm 2022

Vào năm 2021, các màu nâu trung trung tính, từ gỗ mun đến gỗ lũa đã trở nên rất phổ biến. Một xu hướng khác đã tiếp tục trở lại và có thể tiếp tục là cho phép các khuyết