Công trình Mái che sân cơ Trường THCS Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp

 

Mái che và mái vòm là những giải pháp hữu ích trong kiến trúc và xây dựng. Dưới đây là một số tiện ích của chúng:

  1. Bảo vệ khỏi thời tiết: Mái che và mái vòm giúp bảo