Tin XD trong nước

Quy định đơn giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 06/6, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về đơn giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực từ ngày 17/6/2022 và thay thế Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Nhà Xinh Đồng Tháp đang thi công ke đường Điện Biên Phủ nối dài, tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, 5/2022. Ảnh Nhà Xinh Đồng Tháp

Theo đó, áp dụng đơn giá nhàvật kiến trúc xây dựng trong các trường hợp: Xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xác định giá trị nhà để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng; làm căn cứ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà theo quy định của pháp luật; định giá tài sản cố định; làm căn cứ để quản lý hoạt động mua bán kinh doanh nhà.

Quy định có 3 chương, 11 điều, trong đó quy định cụ thể đơn giá đối với nhà ở; nhà vệ sinh độc lập; nhà kho, xưởng sản xuất; nhà tạm dưới cấp IV; vật kiến trúc.

Quy định cũng nêu rõ: Không điều chỉnh theo Quy định này đối với các phương án bồi thường, các hoạt động có liên quan đến giá nhà và vật kiến trúc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực.

Đối với các hồ sơ để tính các loại thuế, lệ phí về nhà thì căn cứ vào biên nhận hồ sơ của cơ quan thẩm quyền, ngày nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND.

Nguồn: 09/2022/QĐ-UBND

 

Tags: 
Share: